KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Studenci

więcej

Za organizację i nadzór nad szeroko rozumianymi sprawami studenckimi odpowiada Dział Nauczania.

Dział prowadzi sprawy związane z nadzorem i koordynacją procesu dydaktycznego, gospodarowaniem środkami funduszu pomocy materialnej studentów i doktorantów, funkcjonowaniem obiektów studenckich,
a także współpracuje z samorządem studentów i organizacjami studenckim.

Kierownik Działu Nauczania
mgr Ewa Kliś-Brudny

Al. Mickiewicza 21, pok. 105
31-120 Kraków

e.klis-brudny@ur.krakow.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies